På bio: Halloween Ends

Spoilers förekommer!
 
Den slutliga kampen mellan Michael Myers och Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).
 
Första filmen i den nya trilogin tyckte jag mycket om och den andra var ännu bättre! Förutsättningarna för den här blir dock helt annorlunda, då den till att börja med tar vid 4 år efter händelserna i de två föregående (som fortsatte direkt efter varandra tidsmässigt). Det gör att tempot förloras. Tyvärr väljer man även att fokusera mer på en copycat än på Myers. De sista 20 minuterna liknar Halloween, men resten känns helt fel. Jag blev riktigt besviken och man lyckades helt ta bort den känsla jag fick från de två första. Det är så annorlunda att det känns som att man bytt ut hela teamet bakom. Ett väldigt tråkigt avslut. Man skulle ha behållit koncepten från de första två och skippat "sidohistorien" med copycaten som tyvärr tog över helt.
 

Kommentera här: