Sett filmen Our souls at night (2017)

Spoilers förekommer!
 
Addie Moore (Jane Fonda) och Louis Waters (Robert Redford) har bott grannar i många år, men nästan inte haft någon kontakt. Allt detta förändras när Addie sträcker ut en hand...
 
En vacker, stillsam och lågmäld film som väcker tankar kring ensamhet och hur man tänker kring detta i olika skeden i livet. Hur man kan sakna något som man tidigare har haft och hur det särskilt kan väckas till liv när man blir äldre. Förlusten av en partner, att barnen flyttar hemifrån och har egna partners och barn... Jane Fonda och Robert Redford är båda två utomordentligt bra skådespelare och här lyckas de förmedla känslor och tankar utan alltför många ord. En riktigt fin film!