Många hjälper! <3

Mitt i detta mörker som drabbade centrala Stockholm idag och det tragiska med dödsoffer och skadade, så har folk öppnat upp sina hem för de som inte kunde ta sig hem på grund av händelsen. Mitt i detta mörker så värmer det att se hur folk ställer upp, hur man stöttar och hjälper! Målet med terror är att splittra, få hatet att gro, öka segregationen så man lättare kan utnyttja folk... Vi ska stå starka MOT detta! Men för stunden så måste fokus ligga på offer, skadade, anhöriga och vittnen. Ta hand om er och ta hand om varandra efter förmåga <3 All kärlek till er!
 

Kommentera här: