Vägrar säga "hjälper till"

Som jag skrivit om förr. Är man två vuxna individer som har ett hem tillsammans, då har man det tillsammans. Det finns ingen vuxen människa som "hjälper till" hemma. Båda har ett ansvar för sitt gemensamma hem. Hur man delar upp och vem som gör vad är helt upp till varje par, men när folk säger att deras partner "hjälpt till" med städningen så vill jag bara morra. Det är BÅDAS hem. Varför behandlar en del sin partner som ett barn? För barn är de enda som till en början "hjälper till" och de gör det för att lära sig och för att vid ålder och mognad få ett eget ansvarsområde.

Kommentera här: